La Solidaria

Societat obrera de tipògrafs de Barcelona constituïda a mitjan 1882.

Fou una escissió de la Societat Tipogràfica de Barcelona feta pels anarquistes que no pogueren dur aquesta a la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola. Reuní dirigents importants, com Josep Llunàs i Pujals, Eudald Canibell, Antoni Pellicer i Paraire, Pere Esteve, Anselmo Lorenzo, etc. El seu òrgan de premsa fou “La Asociación” (setembre del 1883 — juliol del 1889), dirigida per Canibell.