la Teixonera

Barri de Barcelona, dins l’antic municipi d’Horta, format principalment per cases unifamiliars, moltes d’autoconstrucció, i situat en un petit turó al costat del passeig de la Vall d’Hebron i de la muntanya de la Creueta del Coll.

Es formà en 1915-30 amb el nom de Colònia Teixonera.