la Torà

la Tora (ant.)

La Torà

Entre els jueus, el Pentateuc.

Mot derivat probablement de l’acte de tirar la sort per fer un oracle, acabà significant ‘ensenyament’, ‘doctrina’, ‘llei’, sobretot els avisos de Jahvè donats per mitjà de Moisès i dels profetes. Des de l’època deuteronòmica fou el mot tècnic per a indicar el Pentateuc. La distinció entre la Torà escrita i oral —aquesta darrera, interpretació autoritzada— portà sovint a ampliar el mot fins a indicar tot l’Antic Testament.