la Torre

Caseria del municipi de Monesma i Queixigar (Ribagorça), fins el 1970 del de Monesma de Ribagorça, aturonat a 1 041 m alt, al NW del castell de Monesma.