la Torre de Marata

Marata

Veïnat disseminat del municipi de Maçanet de la Selva (Selva), situat al NW de la vila.

Li dóna nom la torre de Marata, antiga domus, notable casal gòtic tardà refet després d’un incendi el 1924.