la Torre dels Domenges

la Torre d’en Domènec

Església de Santa Quitèria

© CIC-Moià

Municipi de la Plana Alta, envoltat del de Vilanova d’Alcolea (o d’En Domènec), al corredor prelitoral, a l’eix tradicional de comunicacions paral·lel a la costa, just a ponent de l’antic traçat del camí de Castelló de la Plana a Sant Mateu del Maestrat (Baix Maestrat).

El sector de ponent és accidentat pels contraforts de la serra de Penya-roja, prolongació de la serra d’en Galceran. Les aigües són drenades pel barranc de Penya-roja, afluent de la rambla de les Coves. El 10% de la superfície total és improductiva. Al secà hom conrea 270 ha, dedicades sobretot a cereals, oliveres i, més modernament, ametllers. L’horta ocupa una extensió de 7 ha. El poble (248 h agl [2006], torratins; 306 m alt.), és situat sobre la riba esquerra del riu. Sorgí al voltant d’una fortificació que dominava el pas del camí ral. De l’església parroquial (Santa Quitèria) depèn el santuari de la Mare de Déu de la Font. El lloc pertangué als templers i, des del 1317, a l’orde de Montesa, dins la batllia Major.