la Torre d’en Lloris

la Torre de Lloris

Poble del municipi de Xàtiva (Costera), al N del terme, al límit amb el de l’Énova (Ribera Alta), a la dreta del riu d’Albaida, prop de la confluència amb el de Barxeta.

Les seves terres són regades amb la séquia de la Torre d’en Lloris. El 1535 fou desmembrat de Xàtiva i s’hi erigí una parròquia (Santa Maria), amb Miralbò com a annex. L’església parroquial és dedicada actualment al Roser. Antic lloc de moriscs (42 focs el 1609), en fou el darrer senyor el duc d’Almodóvar. Fou agregat al municipi de Xàtiva el 1857.