la Torre d’Obato

la Torre de Obato (es)

Poble del municipi de Graus, a la zona actualment aragonesa de l’antic comtat de Ribagorça, al N del terme, a la dreta de l’Éssera.