La Tramontane

Publicació, bimensual primer i després mensual, que aparegué a Perpinyà el 1917 fundada per Carles Bauby (ajudat per Joan Burset i Lluís Pech), que en fou el principal redactor.

En un primer moment era redactada pràcticament en francès, però després de la Primera Guerra Mundial passà a ésser bilingüe i es convertí en la principal revista de caràcter català del Rosselló. Publicà treballs d’història i literatura sobretot de la Catalunya del nord de l’Albera, però també de la resta dels Països Catalans. Dedicà números extraordinaris a Macià, Casals, Maillol, Fabra, etc, i hi col·laboraren, entre altres, Joan Alavedra, Guillem Colom, J.M.López-Picó i Josep Sebastià Pons. Deixà d’aparèixer després de la mort del seu fundador (1971).