la Trinitat de Batet

Santuari del municipi d’Olot (Garrotxa), dins l’antic terme de Batet de la Serra, enlairat a la serra de Batet (741 m alt.); hom hi celebra aplecs i romiatges i prop seu hi ha un hostal.