la Trinitat Vella

Vista general del carrer de Mireia on destaca Villa Mercedes

© Fototeca.cat

Barri residencial obrer i perifèric de Barcelona, dins l’antic terme i actual districte de Sant Andreu de Palomar.

Limitat per la Meridiana i el Besòs, es començà a construir a la primeria dels anys cinquanta. Els habitatges són de construcció oficial (PMH) i privada. La presó de dones hi fou construïda el 1954; posteriorment passà a ésser de joves, i al gener de 2009, després d’haver traslladat els interns a la nova presó de la Roca del Vallès, hom en començà l’enderrocament. El 1986 hom aconseguí que hi arribés el metro. El 1992 hom obrí al trànsit el nus de la Trinitat , connexió viària que uneix les rondes de Dalt i del Litoral i que enllaça amb les autopistes A-7, A-18 i A-19. Al mig del nus hom hi ha construït un parc de 10,5 ha.