la Vall de Lierp

Valle de Lierp (es)

la Vall de Lierp

© Fototeca.cat

Municipi de la Ribagorça, al límit amb la zona actualment aragonesa de l’antic comtat de Ribagorça, format per la vall de Lierp , estesa entre el Turbó (2 492 m alt), al N, que la separa de la vall de Bardaixí, i la serra del Jordal (1 553 m alt), al S, que la separa de la vall de Vacamorta.

Drenen la vall, vers l’W, el torrent d’Espluga (tributari de l’Éssera a través del Rialbo), format a l’extrem occidental del terme per la unió dels torrents de Paderniu i de Serrat, procedents del Turbó, i, vers l’W, el torrent de la Vall, que davalla de les Viles de Turbó, afluent per la dreta de la ribera de Vilacarle (tributària de l’Isàvena). Els erms ocupen el 28% del terme, el pasturatge i les prades naturals de secà el 6% i els boscs de roures i pi roig el 14%. A les terres de conreu els predominen els cereals amb 633 ha (1991) que representen el 98% del total: un 53% d’ordi i un 42% de blat. El cens ramader (1989) és de 1 459 caps de bestiar oví i 83 caps de boví. El municipi comprèn els pobles d'Eixea (cap del municipi), Reperós, Paderniu i Serrat, les caseries de Piniello i del Pueio (amb el santuari de la Mare de Déu del Pueio) i el despoblat de Pociello. El parlar d’aquesta vall fronterera és de transició entre el català i l’aragonès, similar al de Merli, Nocelles i Cercuran.