la Vall de Sant Miquel

Antic terme del municipi de Codalet (Conflent), pertanyent al monestir de Sant Miquel de Cuixà.