la Zona Franca

la Zona Franca

© Fototeca.cat

Sector del terme municipal de Barcelona destinat al port franc de la ciutat.

Reclamat per Barcelona des de la darreria del s. XVII, fou creat el 1926; hom annexà al terme municipal de Barcelona una part dels terrenys destinats a la construcció del port, fins aleshores pertanyents a l’Hospitalet de Llobregat, i fou creat un consorci per a administrar-lo. Inicialment fou anomenat Zona Neutral, Port Franc i Dipòsit Franc de Barcelona. Però romangué inoperant fins a la guerra civil de 1936-39, després de la qual, tot i que hom emprengué obres de delimitació de la Zona Franca, la instal·lació de la SEAT en féu témer la desaparició. Després de les riuades del 1962 hom hi creà un polígon industrial, sense cap avantatge duaner per a les indústries que s’hi instal·lessin. Alhora, el projectat port de la Zona Franca era incorporat al de Barcelona. L’intent d’ampliació del polígon industrial topà amb els interessos dels agricultors del Prat de Llobregat, que s’oposaren a la projectada desviació del riu (1965). El 1967 hom hi instal·là Mercabarna. Amb la remodelació de la façana marítima de Barcelona i l’ampliació de les infraestructures de la ciutat (1992), ha esdevingut un punt de confluència d’algunes de les grans artèries de la conurbació de Barcelona.