lactulosa

4-O-β-D-galactopiranosil-D-fructosa, C₁₂H₂₂O₁₁
f
Química
Farmàcia

Lactulosa

©

Disacàrid que no és hidrolitzat en el budell prim i arriba intacte al budell gros, on és atacat per la flora bacteriana.

Té el punt de fusió a 169ºC. Pertany a la família dels laxants osmòtics. En medicina és emprat com a laxant i també en el tractament de l’encefalopatia sistemàtica portal.