Ladislaus von Bortkiewicz

(Peterburg, 7 d’agost de 1868 — Berlín, 15 de juliol de 1931)

Economista i estadístic alemany d’origen polonès, de l’escola de Lexis.

Els seus principals treballs es refereixen a la teoria del valor, a D.Ricardo, J.Rodbertus, K.Marx i E.Böhm-Bawerk. La seva principal aportació és exposada en Wertrechnung und Preisrechnung im marxchen System (‘Càlcul del valor i càlcul del preu en el sistema marxista’, 1906-07), redescoberta per J.A.Schumpeter i P.Sweeny. Seguint bàsicament l’argumentació d’I.Dmitriev, aquesta ‘teoria de la deducció’ (Abzugstheorie), recollida pels economistes soviètics, considera que la relació de salari determina el benefici i no el capital.