l’Aldosa de la Maçana

Llogaret de la parròquia de la Maçana (Andorra), emplaçat a l’esquerra i pel damunt de la ribera d’Ordino, sobre antics dipòsits fluvioglacials.

A la dreta del riu d’Anyós es troben els cortals d’Aldosa.