laminador

màquina de laminar, màquina laminadora
m
Química
Tecnologia

Màquina emprada per a laminar.

El tren de laminatge més senzill (el tren duo) consisteix en dos cilindres d’eixos paral·lels i superfícies pròximes que giren en sentits contraris, entre els quals passa el material que hom lamina, que és deformat segons les superfícies dels cilindres i llur separació. Els cilindres poden anar recolzats sobre coixinets per mitjà de monyons, o bé poden ésser suportats per uns altres cilindres, de manera que es reparteixin els esforços. A vegades hom empra tres cilindres (tren trio) o bé quatre cilindres laminadors (tren doble duo). Per a l’obtenció de planxes o làmines hom empra cilindres llisos; per a donar al material formes especials hom empra cilindres amb superfícies ranurades o amb formes especials (cargol sense fi, excèntriques, etc).