land art
*

Art

Nom donat a tota activitat artística desplegada fora de l’àmbit de les galeries d’art i de qualsevol àrea habitada, és a dir, en plena natura.

Consisteix a manipular les estructures preexistents mitjançant elements procedents de la civilització del consum. És practicat per artistes conceptuals nord-americans com ara Christo, B.Flanagan, R.Smithson, D.Oppenheim des del final dels seixanta.