Langreo

Municipi de la comunitat autònoma d’Astúries, situat a la conca hullera del Nalón, els nuclis més importants del qual són Sama i La Felguera.

Important centre miner i siderúrgic, inicià l’explotació de la reserva hullera al s XVIII i arribà a la màxima expansió a mitjan segle. Actualment, però, la seva explotació és poc rendible, la qual cosa ha repercutit demogràficament (pèrdua d’un 10% de la població, des del 1960).