l’Anticrist

Segons la Bíblia, personatge enemic de Crist i perseguidor del cristianisme, el qual ha d’aparèixer poc abans de la fi del món.

Joan fou l’únic escriptor canònic que li donà el nom d’Anticrist. En l’Antic Testament, alguns autors, sobretot Ezequiel i Daniel, descriviren personatges històrics o imaginaris, enemics de Déu i del poble jueu. En el Nou Testament, Pau i Joan parlaren d’un seductor o impostor que fa apostatar els creients i impedeix als qui encara no ho són d’abraçar la fe. Descriviren també els mitjans oficials de propaganda i opressió desplegats per a obtenir aquest fi. L’Anticrist és presentat sota el doble aspecte d’impostor religiós i poderós polític. L’Anticrist per excel·lència s’ha de presentar a la fi del món, i el mateix Crist l’anihilarà al moment de la parusia. Però els autors sagrats veieren ja anticrists en les èpoques de crisi, persecució o heretgia. A vegades l’Anticrist ha estat interpretat com una potència anticristiana que ha aparegut en diversos períodes i de diverses maneres; Joan Evangelista, que veié anticrists al seu temps, els considerà esperits de l’Anticrist futur.