l’Aranyó

Castell de l’Aranyó

© Xevi Varela

Poble del municipi dels Plans de Sió (Segarra), situat a la ribera del Sió (456 m alt.), a 6 km de Cervera.

Prop hi ha dues roques de sauló, molt erosionades, anomenades, a causa de la seva forma, pallers de pedra , les quals han donat peu a una llegenda popular. A poca distància, altres roques amb sepultures excavades i una sèrie de cavitats quadrangulars al tall vertical, són dites les arnes , bé que generalment són suposades ossaris o columbaris sepulcrals. El castell, que forma un bloc massís, fou edificat al segle XVI (en part restaurat), amb una torre prismàtica de construcció anterior; al segle XIII era regentat per la família Montsuar. Cap a la fi del s. XIV n'era senyor Arnau d’Alta-riba. L’actual castell fou acabat el 1569. Cap a la fi al segle XVI el castell passà als Agulló, senyors de Bellveí. L’any 1831 n’eren senyors els Pedrolo-Gomar. El 1428, l’Aranyó fou admès en el veïnatge de Cervera. Fins l’any 1974 fou municipi independent.