larari

m
Arquitectura

Lloc de la casa romana destinat al culte domèstic dels lars.

Generalment consistia en un sacrarium o en un petit edicle decorat (com mostren els que han estat conservats a Pompeia o a Òstia).