Lars Peter Hansen

(Champaign, Illinois, 26 d'octubre de 1952)

Economista nord-americà.

Graduat per la Universitat de l'Estat de Utah en matemàtiques i ciència política (1974) i doctorat en economia per la Universitat de Minnesota (1978), des del 1981 és professor a la Universitat de Chicago. La seva aportació més destacada és la tècnica economètrica del mètode de generalització de moments (generalized method of moments, GMM), per a l’estimació de paràmetres en els contextos en què el mètode estadístic de la màxima versemblança és d’aplicació problemàtica. Ha estudiat també les relacions entre l’economia real i els mercats financers. Membre de l’Econometric Society (1985), l’Acadèmia Americana d’Arts i Ciències (1993) i l’Acadèmia Nacional de Ciències (1999), l’any 2013 rebé el premi Nobel d’economia, compartit amb Eugene F. Fama i Robert J. Shiller.