Las Meninas

Las Meninas

Museo del Prado

Pintura de Diego Velázquez, que data de l’any 1656 i és al Museo del Prado de Madrid.

Representa el taller del pintor a l’Alcázar de Madrid, on hi ha la infanta Margarida d’Àustria i les seves dames de companyia, o meninas, Maria Agustina Sarmiento, a la dreta de la infanta, i Isabel de Velasco, a l’esquerra; darrere seu hi ha la guardadamas Marcela de Ulloa i un altre servidor; al seu costat, els nans Maribárbola i Nicolás de Portosanto, i al fons, José Nieto Velázquez, aposentador de palacio. A l’esquerra de la tela apareix Velázquez pintant els reis Felip IV i Marianna d’Àustria, que hom veu reflectits en el mirall del fons —recurs inspirat en El matrimoni Arnolfini, de J. van Eyck—, de manera que l’espectador, que resta situat en el mateix lloc on els reis haurien d’ésser, és introduït, així, en la ficció del quadre i esdevé centre de les mirades dels personatges de la pintura. D’aquesta manera hom aconsegueix un efecte de perspectiva atmosfèrica, obtinguda, no tan sols linealment, sinó també mitjançant les ombres, la llum i el fons pla típic de Velázquez.