Las Noticias

Diari en castellà, editat a Barcelona.

Fou fundat l’any 1896 per Rafael Roldós i Viñolas com a Diario Ilustrado de Avisos, Noticias, Anuncios y Telegramas. Pertangué sempre a la família del fundador. Durant la guerra civil de 1936-39 fou portaveu de la UGT. Posteriorment no fou autoritzat i el 1955 les seves instal·lacions foren venudes a El Correo Catalán. Periòdic de centre, poc compromès, aconseguí la major difusió durant la Primera Guerra Mundial, que practicà una estricta asèpsia informativa. La direcció llavors era encomanada a Juan Barco, i en la redacció figuraven Lluís Almerich, Josep Miró, Emili Tintorer, Màrius Verdaguer, Alfred Pallardó i Manuel Brunet. Josep Pla començà a Las Noticias la seva activitat com a periodista.