Las Provincias

Capçalera de Las Provincias

© Fototeca.cat

Diari aparegut a València des del 31 de gener de 1866, amb una interrupció entre el 1936 i el 1939.

Fundat per Teodor Llorente i Olivares i Josep Domènech i Taverner, als quals Josep de Campo cedí la propietat de La Opinión a condició que canviessin la capçalera, el 1872 es fongué amb Diario Mercantil . N'han estat directors Llorente i Olivares (1866-1911), T. Llorente i Falcó (1911-49), Martí Domínguez i Barberà (1949-59) i Joan Ombuena i Antiñolo (1959), el qual des del 1972 comparteix el càrrec amb María Consuelo Reyna. Entre els seus redactors han destacat Ferran Lluch Ferrando, Eduard López-Chávarri i Marco, Lluc Ferrer i Donderis, Josep Sansano i Manaut, Josep Epila, Vicent Badia i Cortina, Vicent Andrés i Estellés, Lluís Tramoyeres, Vicent Calvo i Acacio i Francesc Pérez i Puche. N'han estat redactors gràfics, entre d’altres, Vicent Barberà i Masip, Enric Desfilis i Barberà, Josep Cabrelles i Sigüenza i Josep Penalba i Julià. Ha tingut nombrosos col·laboradors importants. La propietat del periòdic ha anat sobretot lligada als descendents de Domènech i el 1931 es convertí en societat anònima. El seu tiratge augmentà progressivament fins els anys vuitanta: 12 000 exemplars (1913), 20 000 (1927), 26 000 (1960), 40 000 (1976) i 60 000 (1985). El 1990 era d’uns 56 000 exemplars i el 1999 tingué una difusió mitjana de 52 910 exemplars. Durant la guerra civil de 1936-39 hom imprimí successivament als seus tallers UGT-CNT i Fragua social . Des del 1880 publica un voluminós almanac amb tota mena de notícies sobre els esdeveniments coetanis al País Valencià, col·laboracions literàries, notes necrològiques, guies de premsa (1885-1930) i bibliografies (1882-1921) de la ciutat, etc. El diari ha mantingut des del seu inici posicions polítiques de dreta, primer lligades al partit conservador i després canviants d’acord amb els règims successius, que des del final dels anys setanta han pres, a més, un caire marcadament anticatalà i hostil al redreçament cultural i polític del País Valencià.