latència

retard
latencia (es)
retraso (es)
delay (en)
lag (en)
latency (en)
f
Electrònica i informàtica

Temps transcorregut entre la generació, la captura o la recuperació d’un element multimèdia i la seva presentació a l’usuari d’un entorn virtual.

Una latència alta pot causar cibertrastorn i sensació de mareig a causa de la manca de correspondència entre la visió virtual i la posició del cap de l’usuari.