latitud

f
Fotografia

Grau de sobreexposició o subexposició que tolera un material fotogràfic sense malmetre’s.

És anomenada també latitud d’exposició.