Laureà Miró i Trepat

(Barcelona, 31 de desembre de 1882 — Barcelona, 15 de març de 1916)

Polític republicà.

Membre del Partit Republicà Federal, fou vicepresident de l’Associació Escolar Republicana (1901). Ja dins de la Unió Republicana el 1903, es mostrà contrari a Lerroux i, unit al moviment de Solidaritat Catalana, fou elegit diputat a corts per Sant Feliu de Llobregat el 1907 (i també el 1910 i el 1914). De la UFNR a partir del 1910, després passà al Partit Reformista (1912) i fou director de La Publicidad.