lavabo

m
Construcció i obres públiques

Lavabo

Pica de porcellana o de ceràmica envernissada, destinada a rentar-s’hi.