laxant

m
adj
Farmàcia
Medicina

Dit del medicament que facilita l’evacuació intestinal, normalment sense provocar diarrea.

Tots els purgants són laxants si hom els pren en dosis petites. Hi ha laxants que dificulten l’absorció (substàncies osmòticament actives: mel, sorbitol, cel·lulosa) i n'hi ha que tenen una acció excitomotora, bé sobre l’intestí prim (olis, resines, etc), bé sobre l’intestí gros (sofre, fenolftaleïna, etc).