Le Monde

Diari vespertí parisenc.

Fundat el 1944, fou dirigit per H.Beuve-Méry, seguint la fórmula i la línia de col·laboracions de Le Temps, i posteriorment el dirigiren J.Fauvet (1969), A.Laurens (1982) i A.Fontaine (1985). Del 1946 al 1948 publicà un setmanari, Une Semaine dans le Monde, substituït per Sélection Hebdomadaire du Monde. També edita dos periòdics mensuals, Le Monde Diplomatique i Le Monde des Philatélistes i nombrosos suplements. Es destaca per la informació, abundant i que tendeix a ésser objectiva. El 2000 el tiratge era d’uns 368 000 exemplars.