Leandre

(Cartagena, principi del segle VI — Sevilla, aprox. 600)

Arquebisbe de Sevilla (~579).

Germà d’Isidor i de Fulgenci. Amic del príncep Ermenegild i del papa Gregori el Gran, anà a Constantinoble a cercar ajut contra els arians. Participà activament en el concili III de Toledo a favor del restabliment de la unitat catòlica. De la seva obra només es conserva Ad Florentinam sororem de institutione virginum et contemptu mundi libellus, regla monàstica per a dones, i l'Homilia de triumpho ecclesiae ob conversionem gothorum. Sembla que és autor de molts texts eucològics de l’oracional visigòtic. La seva festa se celebra el 27 de febrer.