Leda

Λήδα (el)

Cap de Leda , dibuix de Leonardo da Vinci (1452-1519) del personatge mitològic

© Corel Professional Photos

Personatge de la mitologia grega.

S'uní amb Zeus, que havia adoptat la forma d’un cigne, i concebé un ou del qual nasqueren Pòl·lux i Helena; la mateixa nit, s’uní també amb el seu marit humà Tíndar, i concebé Càstor i Clitemnestra. La seva llegenda ha inspirat notables obres artístiques ( Leda i el cigne, de Leonardo da Vinci, al Musée du Louvre)..