Leeds

Ciutat del comtat metropolità de West York, Anglaterra.

Nucli principal d’una conurbació estesa a l’extrem oriental dels Penins, ha estat tradicionalment un centre industrial tèxtil llaner. Passada l’activitat pròpiament fabril a la ciutat de Bradford, Leeds manté més aviat funcions administratives i de gestió. La seva situació de contacte entre una rica regió agrícola, al N i a l’E, la conca hullera de Wakefield, al S, i diverses regions industrials, a l’W, n'ha afavorit el creixement. Té fàbriques de maquinària tèxtil i recanvis d’automòbil i indústria química (colorants). Universitat, fundada el 1904. És famosa la seva ceràmica tradicional (s. XVIII-XIX).