Léopold-Germain Morin

(Caen, 1861 — Orselina, Locarno, 1946)

Eclesiàstic i erudit francès.

Monjo benedictí de Maredsous (Bèlgica), expert en història monàstica, patrologia i litúrgia, fou cofundador de la Revue Bénédictine (1884). Entre les nombroses obres seves, tenen una importància especial les edicions crítiques dels sermons d’Agustí d’Hipona i de Cesari d’Arle. Tingué una gran difusió la seva obra d’espiritualitat L’idéal monastique et la vie chrétienne des premiers jours (1917), traduïda al català (1924).