leptó

m
Física

Nom genèric d’una família de partícules caracteritzades pel fet d’ésser fermions (ja que tenen spin semisenar) i de no experimentar la interacció forta.

En les primeres classificacions de partícules, que foren fetes atenent la massa, els leptons eren les partícules menys pesants. Segons l’actual esquema de partícules, hom pot classificar totes les partícules en dues grans famílies: els hadrons i els leptons. Els hadrons són constituïts de quarks i els leptons són, ara per ara, d’estructura simple. Els leptons coneguts són l’electró, el muó i el tauó, els corresponents neutrins (el neutrí electrònic, el neutrí muònic i el neutrí tauònic, i les antipartícules de tots ells (que genèricament són anomenades antileptons). Hom els atribueix nombres leptònics; el nombre leptònic electrònic Le val 1 per a l’electró i el neutrí electrònic, -1 per a les antipartícules d’aquests, i 0 per a la resta de leptons; el nombre leptònic muònic Lm val 1 per al muó i el neutrí muònic, -1 per a les antipartícules d’aquests i 0 per a la resta de leptons; el nombre leptònic tauònic Lt val 1 per al tauó i el neutrí tauònic, -1 per a les antipartícules d’aquests i 0 per a la resta de leptons. En les interaccions entre leptons es conserva cada nombre leptònic (partícula).