L’Era - Espai de Recursos Agroecològics

Entitat governamental sense ànim de lucre creada el 1999 a Manresa amb l’objectiu de difondre i l’ideari i les tècniques de l’agricultura biològica.

Té l’origen en persones vinculades a l’Escola Agrària de Manresa i interessades per aquest tipus d’agricultura que es constituïren com a Amics de l’Escola Agrària de Manresa, nom que li fou canviat el 2006 per l’actual. Incideix tant en el vessant dels productors, com també en el de les institucions i els consumidors. Entre les diverses activitats que l’organització du a terme hi ha els cursos d’agricultura ecològica (des del 2005), l’edició de la revista Agro-cultura (des del 1999), la recerca sobre varietats locals (tasca duta a terme a través d’Esporus - Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada) i diversos serveis, entre els quals l’Ecoauditoria de residus (2006). El 2008 li fou concedit el Premi Nacional de Cultura.