les Arenes

Nucli del municipi de Castellar del Vallès (Vallès Occidental).