les Arenes

Santa Maria de les Arenes

Les Arenes

JoMV (CC BY 4.0)

Santuari situat dins l’antic terme de Sant Feliu del Racó, del municipi de Castellar del Vallès (Vallès Occidental), a la dreta del Ripoll, sota Sant Llorenç del Munt.

És esmentat ja al segle X; la construcció de l’església és romànica. La imatge de la Mare de Déu de les Arenes és còpia de la que fou destruïda el 1936, igualment romànica. A l’altra banda del riu, al voltant de can Barceló, s’ha anat formant un agrupament de cases de repòs.