Les Arts i els Artistes

Associació artística fundada a Barcelona l’any 1910.

Aplegà un nombre variat d’artistes, entre els quals cal destacar Ricard Canals, Josep Aragay, Domènec Carles, Enric Casanovas, Joan Colom, Feliu Elias, Manuel Humbert, Xavier Nogués, Iu Pasqual i Joaquim Sunyer. Isidre Nonell només hi participà en la primera exposició (1910). En fou animador, com a secretari, Francesc Pujols. Organitzà exposicions col·lectives i conferències i publicà una col·lecció de monografies titulada també “Les arts i els artistes”. El seu ideari, oposat a la imprecisió i al simbolisme modernista, era essencialment noucentista: exaltació de l’esperit mediterrani i valoració de la mesura, de l’esforç i de la continuïtat. Desaparegué el 1936.