les Barraques de la Gola

Llogaret del terme municipal de Tortosa (Baix Ebre), situat en una de les petites illes que formen la vora nord de la Gola de Llevant de la desembocadura de l’Ebre davant l’illa de Buda.

L’agrupament es formà amb barraques de palla destinades, en gran part, a pescadors.