les Casetes de Badia

Badia

Barri de Montcada de l’Horta (Horta del Nord), al peu del santuari de Santa Bàrbara.

Existent ja al s. XIX, s’ha desenvolupat durant el s. XX.