Les Edicions de l’Arc de Barà

Editorial creada per Manuel González Alba, el qual en fou també propietari.

Començà les seves activitats el 1927 a Valls, amb la publicació d’obres literàries. El 1929 es traslladà a Barcelona i s’especialitzà en literatura política d’orientació esquerrana amb les col·leccions “Biblioteca d’Estudis Socials i Polítics” i “Petita Col·lecció d’Opuscles”. Hi edità el Manifest del Partit Comunista (1930), amb pròleg de Serra i Moret, El comunisme i la qüestió nacional i colonial (1930), recull de texts de Lenin, Stalin i Bukharin amb pròleg de Jordi Arquer, la Crítica del programa de Gotha (1936) de Marx i altres obres de Lenin, Plekhanov, Gor'kij, i de Carrasco i Formiguera i Carner-Ribalta. Patrocinà i distribuí el setmanari socialista Front (1930).