les Escaldes

Balneari (1 390 m) del municipi d’Angostrina i Vilanova de les Escaldes (Alta Cerdanya), a l’esquerra del torrent de Coma Ermada, al vessant S del Carlit.

Les aigües, sulfuroses i arsenicals, sorgeixen de diverses fonts, de 18° a 42°C. Fins el 1821 —que fou construït l’actual establiment— hi hagué vestigis d’unes termes romanes. Abans del tractat dels Pirineus (1659) en tenia cura el consell de Puigcerdà. Adquirí importància al llarg del s. XIX i primera meitat del XX; actualment només subsisteix com a sanatori. La capella, moderna, conserva un retaule gòtic (Mare de Déu del Remei, 1480) del Mestre d’Olot.