les Forques

Nucli del municipi de Vilafant (Alt Empordà).