les Guilleries

Nucli del municipi de Viladrau (Osona).