les Oliveres

Barri perifèric i obrer de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), al sector muntanyós del NE del centre urbà.

És format per blocs d’habitatges amb un alt volum d’ocupació del sòl. L’edificació fou inicida els anys seixanta per una empresa privada (Albica SA) en un sector qualificat de parc forestal en el pla comarcal del 1953. Posteriorment ha esdevingut part del continu urbà de la ciutat. Durant el franquisme fou deficitari dels principals equipaments urbans i només estigué parcialment urbanitzat. El 1981 tenia 5 110 h.