les Salines d’Elda

Salinas

les Salines d’Elda

© Fototeca.cat

Municipi de l’Alt Vinalopó, a la zona de llengua castellana del País Valencià, situat en una depressió endorreica intermontana de les serres prebètiques valencianes.

Coincideix gairebé amb la conca tancada per les serres de Cabrera (809 m alt.), de La Umbría (845 m) i la serra de les Salines (1 090 m), on s’aboquen els barrancs de Trasmasierra i Alaines. El paisatge, que és un exemple paradigmàtic del relleu subàrid, amb serres, glacis i la llacuna de les Salines , que abans de la dessecació ocupava 1,5 km 2 , amb 5 km de perímetre que podien esdevenir 11 km en les màximes inundacions. Els sòls negres de glei i les plantes halòfiles permeten de reconstruir el perímetre. Una revinguda del nivell de les aigües el 1751 (quan feia 30 anys que no treien sal) obligà a desplaçar el poble 1 km al NW, on és ara, al peu del glacis. L’explotació, a partir de les aigües carregades de la sal dels terrenys triàsics, tingué un darrer episodi els anys quaranta (el 1951 hom n'obtingué 4 000 t). Els projectes de dessecació remunten als s. XVIII (Francesc Cirera), XIX (E. Chaix) i XX (L.Gómez). Ara l’activitat, exclusivament agrària, se centra sobre 266 ha de regadiu i unes 3 000 ha de secà prou aleatori, amb predomini de la vinya. Hi ha 1 250 ha de pastura, 462 ha de pinedes i 3 155 ha de garriga rasa. El poble (1 307 h agl [2006]; 492 m alt.) té un traçat quadriculat. L’església parroquial és dedicada a sant Antoni. Fou un lloc de la jurisdicció de la baronia, després comtat, d’Elda.